Sunday, May 28, 2017

Sibbo motordagar


Arbetsdagen gick smidigt och miljön var minst sagt annorlunda. Jag har definitivt skådat bilar och övriga fordon så det fyller kvoterna en tid framöver. 
Sibbo bjöd som tur på fint väder under söndagens arbetspass.

No comments:

Post a Comment