Saturday, October 22, 2016

22102016


Myslördag på högnivå med min plutt. Vi har börjat dagen med glögg och barnserier varefter vi tog ett varv till butiken. Leon hade århundrades bästa tur i butiken eftersom han beslöt sig att stanna för att titta på brandbilen utanför. Vi satt en godstund och tittade. Mittiallt klättrar en av brandmännen ut och ger Leon limbilder och pinser. En mycket lycklig liten kille traskade alltså hem från butiken.


No comments:

Post a Comment